Phoenix
Resitrix MB
Tak & Tätskiktsmembran
Resitrix MB är ett kraftigt bitumen-kompatibelt varmluft svetsbart EPDM gummimembran speciellt utformad för mekanisk infästning.Den har en integrerad glasfiberarmering och ett ytskikt som ger utomordentlig vidhäftning vid skarvsvetsning. Undersidan har en stabiliserande polyethylen-film.Resitrix MB

Förväntad livslängd på minst 40 år.

Underhållsfri

Rot-beständig, is-och frostsäker och extremt åldersbeständig.

Påverkas ej av UV eller IR.

Behöver inget ytskydd i form av färg eller skifferbeläggning.

Resistent mot ozon och andra luftföroreningar.

Motståndskraftig för normal gångtrafik och är halksäker - även våt.

Flygbrandsäker NT 006

Bilumenkompatibel. Kan läggas i varamasfalt

Skarvarna kan enkelt varmluftsvetsas, även vid temperatyrer under 0 och vid regn.

Innehåller inga mjukgörare, inget klor och kommer inte att krympa av värme eller ålder.

Permanent elastisitet.

Referensobjekt
Installations alternativ
Mekanisk infäst
Helklistrad i varmasfalt
Strängklistrad i SBS-bitumen
Löst utlagt under ballast

Materialspecifikation
Tjocklek 3,1 mm
Vikt c:a 3,5 kg/m2
Rullängd 10 m (eller enligt önskemål. Kan erhållas i objektanpassade rullängder)
Rullbredd 1 m, 333mm, 500 mm alt. 666 mm
Fysikaliska egenskaper
TestmetodKravErhållet värde
Rivhållfasthet
DIN 53504 (N/4 mm)
Längdriktning: >= 21
Tvärriktning:   >= 16
35
31
Brottöjning
DIN 5304 (%)
Längdriktning: >= 300
Tvärriktning: >= 300
520
530
Dimensionsstabilitet
24 timmar vid 100 C (%)
Längdriktning: <= 0,5
Tvärriktning: <= 0,5
- 0,2
0,2
Köldflexibilitet
DIN 53361 (-30 C)

Inga sprickor

Inga sprickor
Ozon-resistent efter
14 dagar i vatten

Stadie: 0

Stadie: 0
Skarvegenskaper
Skjuvstyrka N/50 mm
Bark (peel) styrka N/15 mm

>= 210
>= 24

554
109
Ånggenomsläpp
Diffusion motstånd index

c:a 90 000
Vill du veta mer eller få en offert Kontakta oss


Created by Stefan